Wandelgroepen gaan digitaal wandelen!

In de krant staan de laatste tijd alleen maar berichten van activiteiten die zijn afgelast vanwege Corona. Er zijn ook dingen die wel doorgaan. Zoals de wandelingen van Fit met Passie in Borne en de Hasseler Es. Natuurlijk zijn hier ook de Corona regels van toepassing maar er wordt zeker niet stil gezeten. Henk Passies organiseert deze wandelingen. Hij gebruikt al zijn creativiteit om zijn wandelaars aan de wandel te houden.

Lockdown

De wandelactiviteiten moesten gestaakt worden toen we op 16 maart in de intelligente lockdown terecht kwamen. Henk moest met pijn in zijn hart alle wandelingen afgelasten. Henk zegt: Het voelde heel vreemd om niet meer te doen wat ik het liefste doe. Niet met mijn wandelgroepen op stap. Geen oefeningen doen. Geen kopje koffie meer samen drinken. Hoe verder?

Digitaal wandelen

Henk gaat niet bij de pakken neerzitten. Hij gaat door met het voorbereiden en uitzetten van de wandelingen, zowel in Borne als in de Hasseler Es. Hij licht toe: Ik zet de wandelingen op internet, zodat mijn wandelaars de wandelingen alleen of met hun partner kunnen lopen. In het begin was het een beetje zoeken naar de goede vorm, maar dat gaat steeds beter. Er komen routes bij die je uit kan printen ook met routebeschrijving en straatnamen erbij.

Agnes Pots uit de Hasseler Es maakt graag gebruik van de routes: Elke maandag ga ik samen met mijn man één van de routes lopen. Voordat we gaan wandelen kijken we op de computer waar de route langsloopt. Met het A-4tje op pad lukt het prima. Annie uit Borne zegt: Ik vind het moeilijkom van een plattegrond te wandelen.Gerard vult aan: Nu Henk er ook een routebeschrijving bij heeft gedaan ben ik eerder bereid om deze te volgen. Je weet dat deze is afgestemd op een uur.Digitaal wandelen vanwege Corona is een creatieve vondst. Zo worden we door Henk in staat gesteld om te blijven wandelen en onze conditie op peil te houden.

Nog niet eerder geweest

De wandelaars waarderen deze nieuwe vorm van wandelen. Mariet Jansink uit Borne zegt:Steeds weer een verrassing waar we gaan wandelen, elke keer een andere richting, zeer gevarieerd. Over mooie paden, soms langs de beek en steeds weer nieuwe plekjes waar ik nog niet eerder ben geweest. Agnes Pots ervaart hetzelfde: Je loopt in de bebouwde kom en in het buitengebied van deHasseler Es. Ik kom op paadjes waar ik voorheen nog niet ben geweest. Trudie Beening uit Borne zegt: Je komt op paadjes en langs beekjes waar je het bestaan niet eens van weetof wat je zelf niet zo snel zou gaan uitzoeken of je er bv überhaupt langskunt lopen...

Fit Blijven

Een van de belangrijkste redenen waarom mensen gaan wandelen is het fit blijven. Gerard zegt: Mijn motivatie om te wandelen is mijn lichaam in goede conditie te houden, zowel lichamelijk als mentaal. Vooral als je boven de 70 jaar bent.Agnes zegt ook: Ik doe het voor mijn conditie en buiten zijn vind ik heerlijk. De natuur is zo mooi. Evert Berendsen uit de Hasseler Es omschrijft het mooi: Na mijn pensioen miste ik de dagelijkse fietstocht naar Enschede en merkte dat mijn conditie achteruitging. Door te wandelen in een groep op een vaste tijd heb ik een nieuwe drijfveer om te bewegen.

We missen de gezelligheid

Hoe fijn het in je eentje of met z’n tweeën ook is, iedereen mist iets. Gerard: Het samen wandelen op de donderdagochtend was veel gezelliger. Je leert weer nieuwe mensen kennen. Ik mis wel het koffiedrinken. Dat doe ik nu thuis.Annie: Ik vind het fijn om buiten te bewegen en in contact te komen met andere mensen. Mariet Jansink:Samen in een groep lopen is gezellig en je hebt leuke contacten en na afloop gezellig met de groep een kopje koffiedrinken bij het Kulturhus.

Thuisblijven

Er zijn ook wandelaars die nu thuisblijven. Iemand reageert als volgt: Over het algemeen houden wij ons aan de regels door zoveel mogelijk thuis te blijven. Werken in de tuin en klussen in het huis. Ik heb een zeer creatieve vrouw die allerlei klussen bedenkt als witten van plafonds etc. Ailien de Boer uit Hengelo zegt: Ik heb in deze tijd nog geen wandelingen van Henk gelopen. Ik fiets geregeld en loop wel kortere wandelingen omdat mijn man niet zo ver kan lopen. En ik beweeg door veel in de tuin te werken en yogaoefeningen te doen.

Kom mee wandelen!

Iedereen hoopt dat we snel weer met de groep kunnen wandelen, misschien met aangepaste afstand. Mocht u nog vragen hebben over de wandelgroep of ook een keer mee willen wandelen, neem dan contact op met Henk Passies, 06-83965445 of mail info@fitmetpassie.nl.

Media
  • Wandelgroep Hesseleres
  • Wandelgroep Borne